План заходів  щодо запобігання протидії булінгу  та домашньому насильству

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

«ХЛІБОДАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»

АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Наказ

02.09.21                                                            смт      Хлібодарське                                                           №   76 / 01-03

Про організацію роботи 

щодо запобігання протидії булінгу

та домашньому насильству

Відповідно листа МОН України №1/11-881 від 29.01.2019 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.№ 2657-VІІІ» (зміни щодо формування комісії та роботи комісії); листа МОН України №1/9-790 від 29.12.2018 «Щодо організації роботи в закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»; наказу МОН України №1047 від 02.10.2018р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»; наказу МОН України №293 від 26.02.2020р. «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; листа МОН України №6/480-20 від 20.03.2020 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (зобов’язані забезпечувати на своїх вебсайтах відкритий доступ до плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу); наказу МОН України №1646 від 28.12.2019 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; листа МОН України № 1/9-207 від 13.04.2020 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 », з метою організації роботи в закладах освіти щодо запобігання та протидії домашньому насильству НАКАЗУЮ:

1.Призначити відповідальним за організацію та координацію роботи щодо запобігання протидії булінгу та домашнього насильства Похилюк І.І., заступника директора.

2.Заступнику директора Похилюк І.І.:

2.1. Розробити до 07.09.2021 року план заходів, спрямованих на запобігання протидії булінгу (цькування) та домашнього насильства.

2.2. Спланувати і провести до 10.09.2021 року нараду для класних керівників щодо запобіганн протидії булінгу (цькування) та домашнього насильства.

2.4 Посилити контроль за відвідуванням учнями навчальних занять, щотижня аналізувати стан відвідування, використовуючи дані загальношкільного обліку.

2.5. До 04.09.2021 року визначити правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти. 

2.6. Спланувати та провести загальношкільні батьківські збори за участю представників Служби у справах дітей та Національної поліції України.

  1. Практичному психологу: 

3.1.  Організувати соціально-педагогічну допомогу учням і сім’ям, які потребують особливої уваги.

  1. Класним керівникам: 

       4.1.Забезпечити проведення просвітницької роботи з батьками.

       4.2.Ознайомити учнів та їх батьків із номерами телефонів довіри.

       4.3. Сприяти поширенню відповідної соціальної реклами, буклетів, методичних матеріалів серед учнів та їхніх батьків.

       4.4. Терміново інформувати адміністрацію закладу в разі виявлення випадки булінгу(цькування).

       4.5.Виробити  до 04.09.2021 року спільно з учнями правила поведінки у класі.

  1. Шкільному бібліотекарю:

5.1. Забезпечити створення постійної виставки інформаційно-методичних матеріалів, буклетів з питань протидії булінгу (цькування) та домашнього насилля.

5.2. Забезпечувати педагогічних працівників сучасними матеріалами з питань протидії булінгу (цькування)та домашнього насилля.

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 Директор ліцею                                                     Оксана Ткач

 

ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

«ХЛІБОДАРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ»

АВАНГАРДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Наказ

02.09.21                                                                            смт      Хлібодарське                                                    № 77  / 01-03

Про затвердження плану заходів

щодо запобігання протидії булінгу

та домашньому насильству

Відповідно листа МОН України №1/11-881 від 29.01.2019 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу(цькуванню)» від 18 грудня 2018 р.№ 2657-VІІІ» (зміни щодо формування комісії та роботи комісії); листа МОН України №1/9-790 від 29.12.2018 «Щодо організації роботи в закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»; наказу МОН України №1047 від 02.10.2018р. «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»; наказу МОН України №293 від 26.02.2020р. «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти»; листа МОН України №6/480-20 від 20.03.2020 «Про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (зобов’язані забезпечувати на своїх вебсайтах відкритий доступ до плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу); наказу МОН України №1646 від 28.12.2019 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; листа МОН України № 1/9-207 від 13.04.2020 «Роз’яснення щодо застосування наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646 », з метою організації роботи в закладах освіти щодо запобігання та протидії домашньому насильству НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити План заходів (додаток №1), спрямованих на запобігання протидії булінгу (цькування) та домашнього насильства, що додається.
  2. Забезпечити неухильне виконання Плану заходів, спрямованих на запобігання протидії булінгу (цькування) та домашнього насильства.
  3. Призначити відповідальним за організацію та виконання Плану заходів заступника директора Похилюк І.І.
  4. Заступнику директора Похилюк І.І.

4.1. Довести до відома педагогічних працівників План заходів         спрямований на запобігання та протидію булінгу (цькування) в закладах загальної середньої освіти

4.2. Взяти під особистий контроль виконання Плану заходів.

4.3. Аналізувати виконання Плану заходів кожного семестру.

  1. Педагогічним працівникам:

5.1. Забезпечити в межах власної компетенції своєчасне виконання Плану заходів.

5.2. Сприяти створенню в закладі освіти демократичного правового простору, позитивного мікроклімату та відповідного виховного середовища.

  1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора Похилюк І. І.

 

Директор ліцею                                                Оксана Ткач

Зразок заяви 

Директору

                                                                                                                                                                                                              ЗЗСО «Хлібодарський ліцей»

                                                                                                                                                                                                             О.В.Ткач

ПІП постраждалого від булінгу

(або його представників)

Число,місяць, рік народження

Домашня адреса

Заява

Прошу Вас розглянути та вжити заходів щодо вчинення булінгу(цькування) по відношенню до мене (або вказати ПАП постраждалого, яке мало місце(дата) з вказівкою де і за яких обставин це сталося. Додатково вказати обставини, причини, можливі попередні прояви булінгу, прізвища присутніх при вчинені дій, які постраждалий визнав як булінг тощо.

Додати документи, письмові свідчення, посилання на інші джерела, які можуть містити докази булінгу(цькування) тощо.

Дата                                                 ПідписДодаток до наказу  

по ЗЗСО «Хлібодарський ліцей» 

                                                                        Авангардівської селищної ради

                                                               від 02.09.21      №      /01-03

Затверджую

Директор ліцею                    

                                                          ______________________ Ткач О.В.

План заходів,

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькування) 

                                                                                                 

Заходи

Терміни

виконання

Відповідальний

Номативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства Заходи

Терміни

виконання

Відповідальний
Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та

булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній

тиждень

серпня

Директор

2

Підготовка наказу «Про порядок дій персоналу при зіткненні з випадками булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший

тиждень

вересня

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

3

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):

педагогічний персонал;

допоміжний персонал;

технічний персонал.

Вересень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

4

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класні керівники, старости класів (8-11 класи)

5

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Психолог, соціальний педагог

Класні керівники

6

Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

Відповідальний за роботу сайту школи

7

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

8

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

з вивчення учнівського колективу;

з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

9

Оформлення тематичного стенду

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

10

Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

11

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Листопад

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

12

Інформаційна акція для старшокласників

Грудень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

173

Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в ученівському колективі

Лютий

Директор,

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування.

Осінні

канікули

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

16

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом.

Листопад

Директор,

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

17

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

Зимові

канікули

Психолог, іоціальний педагог, залучені фахівці

18

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

За

результатами кожної чверті

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

Психолог, соціальний педагог

19

Консультування класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Впродовж

навчального

року

Психолог, соціальний педагог

Робота з учнями

21

Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Впродовж

року

Психолог

22

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники

23

Тиждень толерантності

Листопад

Учнівське

самоврядування, класні керівники

24

День відкритих дверей у шкільного психолога

Листопад

Психолог

25

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

Учнівське

самоврядування, класні керівники

26

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Учнівська рада, заступник директора з виховної роботи

27

Відкриття шкільної служби медіації

Березень

Психолог, навчений фахівець

Робота з батьками

28

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Жовтень

Директор

29

Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

30

Відкриття сімейного клубу «Діти без насильства»

Листопад

Психолог, голова батьківського комітету

31

Тематичні батьківські збори в класах

Грудень

Класні керівники

32

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Впродовж

року

Психолог, класні керівники

33

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

1 раз на місяць

Уповноважений з прав дитини закладу освіти

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

34

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація школи, колектив закладу

35

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Грудень

Психолог

36

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Класні керівники

37

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів.

Лютий

Психолог, соціальний педагог

38

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

Щомісяця

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

39

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу

Травень-

червень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

 

(цькуванню) в закладі освіти

 

(цькування)

а булінгу

1

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

вересень

Директор

2

Наради з різними категоріями працівників з питань профілактики булінгу (цькування):

педагогічний персонал;

допоміжний персонал;

технічний персонал.

Вересень

Заст. директора

3

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

Вересень

Класні керівники, старости класів (8-11 класи)

4

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

Вересень

Класні керівники

5

Створення (або оновлення) розділу про профілактику булінгу (цькування) і розміщення нормативних документів на сайті закладу освіти

Вересень

адміністрація

6

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

Жовтень

Заст. директора

7

Підготовка методичних рекомендацій для педагогів:

з вивчення учнівського колективу;

з розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

Жовтень

Заст. директора

8

Оформлення тематичного стенду

Жовтень

Бібліотекар школи

9

Підготовка тематичних буклетів за участю старшокласників

Листопад

Учнівське самоврядування

10

Перевірка інформаційної доступності правил поведінки та нормативних документів з профілактики булінгу (цькування)

Листопад

Заст. директора

11

Інформаційна акція для старшокласників

Грудень

Класні керівники

12

Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) в учнівському колективі

Лютий

Директор,

Заст. директора

13

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу

вересень

Прак. психолог, класні керівники

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

Проведення навчальних семінарів для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) та заходів реагування.

Осінні

канікули

Заст. директора

13

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з допоміжним та технічним персоналом.

Листопад

Директор,

Заст. директора

14

Співбесіда з класними керівниками за результатами діагностики класного колективу

За

результатами кожної чверті

Практичний психолог

Робота з учнями

15

Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку навичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

Впродовж

року

Класні керівники, практичний психолог

16

Імітаційна гра для молодших школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

Жовтень

Класні керівники

17

Тиждень толерантності

Листопад

Учнівське

самоврядування, класні керівники

18

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

Грудень

Учнівське

самоврядування, класні керівники

19

Конкурс плакатів проти насильства

Березень

Учнівська рада, заступник директора

Робота з батьками

20

Тематичні загальношкільні батьківські збори

Жовтень

Директор

21

Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

Жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

22

Відкриття сімейного клубу «Діти без насильства»

Листопад

голова батьківського комітету

23

Тематичні батьківські збори в класах

Грудень

Класні керівники

24

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Впродовж

року

класні керівники, практичний психолог

       

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

25

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності, інклюзивності

2 рази на рік

Адміністрація школи, колектив закладу

26

Анонімне анкетування учнів 5-11-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі

Грудень

Практичний психолог

27

Анкетування батьків про безпеку в закладі освіти

Грудень

Класні керівники

28

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів.

Лютий

Практичний психолог

19

Аналіз інформації за протоколами комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти

Щомісяця

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

30

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу

(цькуванню) в закладі освіти

Травень-

червень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

(цькування)