Статут учнівського самоврядування

Статут учнівського самоврядування

«Країна Мрій»

РОЗДІЛ І. Загальні положення

1.1. Учнівське самоврядування – добровільна дитяча демократична позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості шкільного колективу, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків, що є невід’ємною частиною системи управління школою. Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна вважати як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає зрозуміти свої права та обов’язки, формує почуття керівника спочатку у класі, а потім у школі, місті, державі.

1.2. Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно-правовими документами, що діють в загальноосвітньому закладі, та цим Положенням.

1.3. Учнівське самоврядування організовується з учнів школи. Учні 1–11 класів об’єднуються у «Шкільну Країну Мрій»

1.4. Учнівське самоврядування класу – первинна організація, яка на правах колективного члена входить до учнівського самоврядування школи.

1.5. Координують роботу учнівського самоврядування заступник директора з виховної роботи, педагог-організатор, які консультують учнів щодо роботи за окремими напрямками.

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Мета і завдання

2.1. Метою організації самоврядування є формування і розвиток соціально активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості.

2.2. Головною метою є:

 • захист прав та інтересів учнів;
 • інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;
 • розробка та втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі.

2.3. Завдання:

 • формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної громадської діяльності учнівської молоді;
 • формування вмінь спрацювати на принципах рівності та демократизму
 • привернення уваги широких кіл громадськості до проблем молоді у вільний від навчання час;
 • розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригіналь­ності, готовності до виправданого ризику, а також розширення кругозору;
 • формування норм культури поведінки і спілкування, розвиток вміння вести дискусію, висловлювати свою думку;
 • пошук нових нетрадиційних, цікавих форм роботи з учнями.

РОЗДІЛ ІІІ. Структура учнівського самоврядування

Для кращої координації роботи Рада Шкільної Республіки поділяється на шість Міністерств:

 • Міністерство науки та освіти;
 • Міністерство внутрішніх справ;
 • Міністерство культури і спорту;
 • Міністерство інформації та пресцентр;
 • Міністерство роботи з молодшими школярами;
 • Міністерство екології

РОЗДІЛ IV. Вибори.

4.1. Волевиявлення учнів здійснюється за допомогою виборів, референдуму та інших демократичних засобів, які не суперечать Законам України.

4.2. Право голосу на виборах і референдумах мають учні 5– 11 класів.

4.3. Референдум проводиться у разі необхідності та за наявністю більш ніж 50 % учнів 5–11 класів.

4.4. На виборах встановлюється принцип: один виборець – один голос.

4.5. Кандидати до загальношкільного самоврядування обираються під час класних зборів шляхом відкритого чи таємного голосування більшістю голосів.

4.6. Вибори Президента проводяться раз у два роки. День виборів призначається діючою Радою Шкільної Республіки «Країна Мрій».

4.7. Висунення кандидатів на пост Президента здійснюється шляхом самовисування з подальшою реєстрацією виборчою комісією.

4.8. Після офіційної реєстрації кандидат отримує право негайно розпочати передвиборчу агітацію.

 1. Прем’єр-міністр обирається діючим Президентом з числа кандидатів на посаду Президента.

РОЗДІЛ V. Позбавлення членства загальношкільного самоврядування

5.1. Позбавлення членства загальношкільного самоврядування відбувається у випадку:

 • несистематичного і недобросовістного виконання покладених на учня обов’язків;
 • порушення правил для учнів і ігнорування зауважень;
 • переходу до іншого навчального закладу.

5.2. Після припинення повноважень члена загальношкільного самоврядування учні відповідного класу повинні обрати нового представника не пізніше одного місяця з часу виключення.

 

РОЗДІЛ VI. Внесення змін до Статуту школи

6.1. Зміни та доповнення до Статуту школи подаються на розгляд Ради

6.2. Зміни до Статуту школи можуть бути запропоновані лише членом загальношкільного учнівського самоврядування.

6.3. Зміни до Статуту школи вважаються прийнятими, якщо за них проголосували більш як 50 % членів Ради

6.4. Прийняті зміни до Статуту вважаються дійсними після їх оприлюднення.

 

РОЗДІЛ VIІ. Принципи, права і обов’язки учнів

7.1. Принципи:

 • поважати бажання і обговорювати позицію, думку;
 • визнавати право кожного на помилку, надавати можливість її виправити;
 • прагнути до найвищих результатів у навчанні і творчості;
 • повсякчасно піклуватися про добре ім’я свого навчального закладу.

7.2. Права:

 • висловлювати власну думку про життя школи і методи навчально-виховної роботи;
 • брати участь в управлінні навчально-виховною роботою;
 • представляти школу на оглядах, конкурсах та інших заходах;
 • обирати органи самоврядування та бути обраними до них;
 • на повагу гідності в справах особистих, сімейних і товариських;
 • на захист своїх прав, що не може бути приводом до негативного ставлення з боку старших або товаришів;
 • отримання в разі необхідності опіки і допомоги з боку дирекції.

 

7.3. Обов’язки:

 • дорожити честю школи, примножувати її традиції;
 • сумлінно вчитися, створювати доброзичливу і товариську атмосферу в школі, виявляти повагу до дорослих і товаришів, не принижувати гідності людини;
 • дотримуватися вимог і правил протипожежної та санітарної допомоги, безпеки;
 • брати активну участь в громадському житті школи, класу;
 • слідкувати за своїм здоров’ям, безпекою власного життя і життя своїх товаришів. ПАЛІННЯ, ВЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ НЕ СУМІСНІ ЗІ ЗВАННЯМ «УЧЕНЬ»;
 • дбайливо і охайно ставитися до майна школи.

 

РОЗДІЛ VIІІ. Заохочення і покарання

8.1. У разі потреби можуть бути використані такі форми покарання:

 • усне чи письмове зауваження;
 • висвітлення у шкільній пресі, попередження на лінійці;
 • повідомлення батьків в усній чи письмовій формі.

8.2. Заохочення мають такі форми:

 • подяка на лінійці;
 • подяка у письмовій формі у щоденнику учня;
 • нагородження грамотою, цінними подарунками;
 • висвітлення у шкільній пресі.

8.3. Рада «Країни Мрій» має право визначати найактивніші класи у різних видах діяльності за навчальний рік методом рейтингу.

Нагородження проводить Президент на Святі Останнього дзвоника.